سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام 
مؤسس ومدیر 
1371/02/31 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
مسئول دروس عمومى 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
بنیاد بین المللی غدیر 
عضو هیأت امنا 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه بین الملی آل البیت (جامعة آل البیت العالمیة) 
عضو هیئت علمی ورئیس بخش حدیث 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی مذاهب اسلامی 
عضو شورای علمی 
 
 
همکاری علمی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کفایه الاصول و یک دوره رسائل 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
رجال و درایه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1385/07/30 
ادامه دارد 
خارج فقه (فقه مقارن) 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی ؛ مجمع جهانی اهل البیت (ع) 
مدرس 
 
 
شیعه شناسی 
تدریس 
مرکز تخصصی قضاء و مرکز تخصصی 
مدرس 
 
 
شیعه شناسی 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
 
 
شیعه شناسی 
تدریس 
مدرسه گلپایگانی 
مدرس 
 
 
کفایه رجال 
تدریس 
تاریخ اسلام 
مدرس 
 
 
دانشکده سپاه(قدس) 
تدریس 
دانشکده سپاه قدس 
مدرس 
 
 
فرق اسلامی 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث